Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dostupnost lékařské péče


Pane starosto, třináctka patří mezi nejmladší pražské městské části. Já už ale nejmladší nejsem. A protože se v blízké budoucnosti má Praha 13 stát mým bydlištěm, zajímalo by mě, jak hodnotíte dostupnost lékařské péče?

Lékařská péče je samozřejmě velmi důležitou službou veřejnosti a my se ji dlouhodobě snažíme v rámci možností podporovat. Fakultní nemocnice Motol je sice nedaleko a zajišťuje komplexní špičkovou péči, ale naším cílem je zajistit odbornou péči obyvatelům všech věkových skupin přímo na území městské části. I proto jsou všechny tři místní polikliniky, Lípa Centrum, Janského a Hostinského, umístěny v budovách naší městské části. S lékaři dlouhodobě spolupracujeme tak, abychom v poliklinikách i dalších prostorách zajistili co nejširší spektrum odborných ambulancí. Od stomatologie, přes praktické lékaře, rehabilitace až po kardiologii, neurologii... Nechybí tu ani oční klinika s odbornými specializacemi. Obyvatelé tak nemusí na každé vyšetření cestovat daleko a věřím, že i objednací doby jsou u místních lékařů přívětivější než v motolské nemocnici. Neustále se snažíme zdravotní péči rozšiřovat a jsem velmi rád, že se to daří. Na jaře se bude přímo u metra Nové Butovice otevírat nové zdravotnické zařízení specializované na matku a dítě. Naleznete zde pediatrii, dětskou ortopedii, gynekologické ambulance, včetně dětské gynekologie, dětskou výživovou poradnu, dětského psychologa a mnoho dalšího. Poslední rok nám ukázal, jak je kvalitní zdravotní péče důležitá a budeme se i nadále snažit systematicky rozvíjet spolupráci s lékaři tak, abychom na třináctce zajistili maximální zdravotnické služby všem – dětem, dospělým i seniorům.

Radnice poskytuje služby občanům především v podobě nejrůznějších administrativních záležitostí. Jak se pandemická opatření projevují na chodu úřadu městské části?

Jako všechny úřady i naše radnice omezila od 12. října loňského roku na základě usnesení vlády č. 994 úřední hodiny. Usnesení stanovilo, že orgány veřejné moci a správní orgány musí omezit úřední hodiny na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. My jsme však využili možnosti, kterou usnesení obsahovalo, a to pro případ, že by omezení rozsahu úředních hodin nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti. Rozhodli jsme se úřední hodiny pro všechny poskytované služby stanovit v rozsahu deseti hodin a to v určených úředních dnech. To znamená, že si občané mohou své záležitosti na radnici vyřídit v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00. Praha 13 tedy jako jediná radnice v republice od začátku nouzového stavu nabízí občanům dvojnásobně delší dobu na vyřízení svých záležitostí. Hned na začátku platnosti omezení úředních hodin jsme si uvědomovali, jak velký zásah do života obyvatel to znamená, proto jsme se v souladu s usnesením vlády rozhodli obyvatelům nabídnout maximálně možný rozsah úředních hodin, kdy jsou k dispozici všechny agendy, což je také nadprůměrná šíře služeb, které Praha 13 poskytuje. Jsme tedy jedinou radnicí v republice, která služby občanům nabízí v povolených dvou úředních dnech, ale v maximálním režimu. Právě v současné době, kdy mnoho lidí potřebuje z existenčních důvodů například zrušit, nebo naopak založit nová živnostenská oprávnění, je náš živnostenský odbor k dispozici 20 hodin týdně. Radnice je tu především pro lidi, a jestliže existovala možnost poskytovat občanům služby dvakrát týdně po deseti hodinách, my jsme ji využili. Samozřejmě to přináší nároky na personální pokrytí jednotlivých odborů, proto musím všem zaměstnancům touto cestou velmi poděkovat, protože jejich zásluhou se chod radnice do žádné krize nedostal. A to ani tehdy, kdy jsme zaznamenali velký zájem ze stran obyvatel jiných městských částí Prahy, kteří si své záležitosti vyřizovali a vyřizují u nás.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13