Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Okýnko do školy

ZŠ Klausova tradičně pořádá setkávání rodičů a předškoláků nazvané Školička. Ve středu 13. ledna v podvečer se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace poprvé konala formou videokonference. Uskutečnila se ve dvou skupinách, nikoho jsme nechtěli odmítnout. Potěšil nás velký zájem rodičů, kteří své děti přihlásili.
Předškoláci se tak na dálku zapojili do programu žáků 2.B. Nechyběla pohádka, vyprávění o zimních měsících, básničky, loutky... Ani děti doma u „okýnek” počítačů nezahálely. Měly připravený svůj pracovní koutek a jmenovky, protahovaly se, kreslily, vyráběly a dostaly i své první domácí úkoly. Velmi pěkně reagovaly na pokyny našich paní učitelek Zdeňky Novotné a Heleny Müllerové. Při tomto setkání pedagogové využili moderní techniku, kterou škola vlastní. Skvělé technické IT zázemí zajišťoval pan učitel Sebastien Beneš.
Děti se zábavnou a přitažlivou formou přenesly do hodin českého jazyka a prvouky. Velmi důležitá byla i kolektivní spolupráce všech účastníků setkání. Závěrečné slovo patřilo vedení školy. Těšíme se na další „okýnkové” setkání – 17. a 18. února.

Helena Hejnová, Lenka Třešňáková