Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pestrý program pro děti

Ačkoli situace není vůbec jednoduchá, tak paní učitelky z MŠ Ovčí hájek neustále připravují pro děti pestrý program. Tak, aby byly všechny v psychické pohodě a dny si užívaly v normálu. Celý prosinec děti prožívaly naplno. Advent dokonce i s vánočním výletem za zvířátky do Zoo Chuchle, děti také natočily rodičům besídku, povozily se na konících, kteří za námi dojeli, přivítaly Mikuláše, čerty a anděly, napekly perníčky, připravily dárek pro Seniorský dům Ořech a společně si celá školka zazpívala u stromečku. V lednu jsme se všichni potkali na pyžámkové párty, kde jsme si zazpívali, zatančili a rozdali nějaké sladkosti. A protože naši předškoláci nemohou v tomto roce navštívit základní školu, tak jsme pro ně připravili školu v naší školce. Koncem ledna si všichni vyzkoušeli, jak vypadá opravdický školní den. V osm hodin se rozdrnčel zvonek a děti seděly ve svých lavicích, s paní učitelkou pracovaly jako ve škole, užívaly si přestávky povídáním a těšily se na svačinu. Celé naše školní dopoledne bylo zakončeno rozdáváním opravdických vysvědčení, na kterém byly jen samé jedničky. V únoru se těšíme na masopustní průvod. A pokud nám situace a zdraví bude přát, přijedou k nám na návštěvu papoušci. Teď si užíváme sníh, zimu a radujeme se z maličkostí. Věříme, že i nadále bude čas ve školkách plynout bez velkých trablí. Všem děkujeme za podporu a těšíme se na další společné zážitky.

Hanka Baštová, ředitelka