Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ŠKOLNÍ DRUŽINA ON-LINE.

V době distanční výuky nezahálí ani školní družina v ZŠ s RVJ Bronzová. Každý den v odpoledních hodinách probíhá on-line vysílání a děti se tak mohou zapojovat do netradičních her, soutěží, hádanek, luštění, vědomostních kvízů a také dílniček z doma dostupných materiálů. Dětem se nabízí takové aktivity, které pomohou rodičům alespoň trošku odlehčit danou situaci a hlavně dětem zajistit zábavné odpoledne v domácím prostředí. Některým z nás, dětem i vychovatelkám, pomáhá tato cesta objevit v sobě kousek umělce, herce, malíře či zpěváka.

Vychovatelky ŠD