Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Únorová křížovka

V Praze 13 najdete spoustu hezkých míst. My jsme si do únorové křížovky vybrali jedno z nich, a tím je Panská zahrada. Tento park se nachází na horním toku Prokopského potoka mezi ulicemi Kovářova a Chalabalova. Prostor, kde se dnes nachází tento veřejný park, sloužil v historii jako farská zahrada, která patřila k faře kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Před deseti lety zde proběhla rekonstrukce. Vznikla nová fontána, kterou tvoří mělké betonové bazénky s tryskami. V horní části tryská voda z barevných keramických plastik, jejichž autorkou je ...TAJENKA. Tři výherci se mohou těšit na zajímavé ceny.

Lednová tajenka:

MALOVANÉ BIBLICKÉ POSTAVY

Výherci:

Pavel Ondřejek, Praha 5; Dagmar Frančová, Stodůlky; Mirka Brožková, Nové Butovice

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová