Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku 2021

První prosincovou sobotu se za účasti starosty naší městské části Davida Vodrážky, hostů Výkonného výboru MSH ČMS Praha a zástupců SDH okolních sborů uskutečnila 123. valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen končící rok 2021.
Byl to opět rok omezené činnosti, kdy se členové sboru snažili co nejlépe zabezpečit chod a připravenost jednotky. Hasiči ze Stodůlek se v souvislosti s pandemií covid-19 zhostili všech úkolů na výbornou. Činnost sboru se zajišťovala výhradně telefonicky, řešil se pouze základní chod. Sbor přesto uspořádal několik akcí pro děti – Dětský den, o prázdninách se uskutečnily v hasičské zbrojnici návštěvy mateřských školek a dětí z příměstských táborů, nechybělo rozloučení s prázdninami, Drakiáda a na konci roku Čertovská stezka.

Jednotka SDH za uplynulý rok provedla 82 výjezdů. Nejvíce (35) bylo technických pomocí – z toho 21. října od prvního výjezdu ve 12.30 do posledního v 18.30 bylo celkem 19 zásahů, což je nejvíc za jeden den v historii naší jednotky. Tyto výjezdy souvisely s povětrnými podmínkami, které ten den panovaly. Jednotka zasahovala u 29 požárů, kdy nejdelší trval od 3.30 ráno přes 10 hodin. To bylo 26. července. Šlo o požár skladovací haly v Uhříněvsi. Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti, bez které bychom své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému nemohli plnit.

Nábor nových členů

SDH Stodůlky vyhlašuje nábor nových členů do výjezdové jednotky. Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost na celý život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem lze dosáhnout profesionálních znalostí, které je potom možné využívat i v osobním životě. Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Přihlásit se může každý, kdo již dovršil 18 let – bez rozdílu pohlaví. Pokud jsme vás zaujali, zavolejte nebo se k nám přijďte třeba rovnou podívat. Scházíme se každou středu od 18 hodin v naší hasičské zbrojnici.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky