Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak to vlastně bylo?

Díky nabídce farnosti Stodůlky jsme měli možnost zajímavou formou poznat a zapojit se do příběhu narození Ježíška. Přímo v kostele sv. Jakuba Staršího byl pro nás, žáky základních škol, připraven program Vánoční příběh. Prostřednictvím plnění úkolů, vyprávění, hádanek, osvojení si adventních symbolů, jsme absolvovali cestu z Nazaretu až do Betléma, kde se Ježíšek v jesličkách narodil. Děkujeme.

Pavlína Konkolská