Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Masopustní průvod

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve čtvrtek 3. března pro vás v rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání připravujeme ve spolupráci s FZŠ Mezi Školami masopustní průvod. Zveme všechny, kteří mají rádi dodržování tradic, aby se s námi připojili do letošního masopustního průvodu v maskách. Akce bude začínat v 16.45 před FZŠ Trávníčkova. Společně se v průvodu projdeme po okolí a vše slavnostně zakončíme na místě srazu.
Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání CZ.07.4.68/ 0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Eva Skálová, Kristýna Bělochová