Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MY JSME K VÁM PŘIŠLI Z DALEKA.

Slova písničky „... my jsme k vám přišli z daleka...“ patří neodmyslitelně ke dnům začínajícího nového roku, kdy v ulicích potkáváme tříkrálové koledníky. Mohou ale nabýt ještě nového významu, a to když si tříkrálové koruny nasadí koledníci, kteří opravdu pocházejí z ciziny. Jedna ze skupinek dětí ZŠ Mohylová, které se zapojily do tříkrálové sbírky, byla záměrně složena z dětí cizinců, které z domova znají jiné než české koledy. U metra Lužiny zazněly během jejich „tříkrálového“ odpoledne vánoční a tříkrálové písničky v ukrajinštině, rumunštině i italštině. Děti prožily pravé štěstí, když se písničky zpívané v jejich rodném jazyce kolemjdoucím líbily, a navíc pomohly finančními příspěvky do Tříkrálové sbírky.

Katka Hrbková