Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny

  • před osobní návštěvou Úřadu městské části Praha 13 preferujte telefonickou (ústředna: 235 011 111), písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
  • vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor nebo nano rouška, které brání šíření nákazy covid-19
  • dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
  • zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
  • využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice

-red-