Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Milí čtenáři,
nabízíme vám další, v pořadí druhé letošní vydání STOPu. Také tentokrát jsme se ho pokusili zaplnit tím nejzajímavějším, co se za poslední dobu v naší městské části dělo a také informacemi o událostech, které nás teprve čekají. Jako každoročně se v únorovém čísle ještě naposledy ohlížíme za loňským adventem a vánočními svátky. Ani letos nebyly bílé, zato s sebou přinesly spoustu hezkých akcí.
Tématem STOPu na str. 5 je nový parkovací dům, který radnice plánuje postavit na Lukách mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova. Stávající parkoviště má kapacitu 116 vozidel, chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí. V Kaleidoskopu najdete například informaci o nových přístřešcích městské hromadné dopravy, které se na území třináctky instalují, o dokončené opravě spojovacího schodiště mezi ulicemi Archeologická a Zázvorkova, zmiňujeme také Tříkrálovou sbírku, která celorepublikově patří mezi největší charitativní sbírkové akce. Nový rok s sebou přinesl mimo jiné nepříjemnou inflaci. Jaké zásadní novinky začínají platit a jak se za současných podmínek chovat v oblasti financí? Některé odpovědi najdete v pravidelné rubrice Finanční poradna. V únorových Toulkách vás Marta Kravčíková pozve do Vyšehořovic, obce s několika zříceninami. Na začátku zhruba dvacetikilometrového výšlapu dojdete i k pomníku parašutistů – na místo, kde 29. prosince 1941 seskočili Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří se podíleli na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Na str. 23 si můžete přečíst o masopustním hodování, taneční neděli nebo průvodu maškar v KD Mlejn a blízkém okolí.
Za celou redakci vám přeji příjemné čtení.

Eva Černá, šéfredaktorka