Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka pomohla i letos

Každým rokem na začátku ledna probíhá v celé republice tradiční Tříkrálová sbírka, jedna z největších charitativních sbírkových akcí u nás. V naší městské části tuto sbírku organizuje Farní charita Stodůlky. Přispět třem králům bylo možné v ulicích, s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci jsme je ale nemohli potkat v žádných vnitřních prostorech. Tam však byly na několika místech umístěny stacionární kasičky. Kdo tři krále nepotkal a rád by se do sbírky zapojil, může na www.trikralovasbirka.cz přispět do on-line pokladničky, kde není sbírka časově omezena.
Cílem Tříkrálové sbírky bylo získat prostředky na zakoupení pomůcek do charitní půjčovny, například polohovací postele pro vážně nemocné. Další finanční prostředky budou využity na podporu rodin v tíživé finanční situaci, samoživitelů v nouzi a dalších jinak sociálně potřebných skupin lidí v Praze 13. O výsledcích sbírky vás budeme informovat na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří neváhali a našim třem králům do kasičky přispěli. Velmi si vážíme vaší důvěry a jsme rádi, že budeme moci i v následujícím roce pomáhat těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Dík patří i všem koledníkům a těm, kteří umožnili umístění stacionární kasičky.

Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky