Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÁNOCE ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Ty v Bronzovce byly tradičně veselé a pestré – charitativní činnost pro děti i seniory, výroba dárků, přání, rozmanitých a netradičních ozdob na borovice před školou, zdobení vánoční jedličky v Centrálním parku, zpívání vánočních koled, pečení perníčků... Čas loňského adventu byl zkrátka plný nejrůznějších aktivit. Všichni žáci i dospělí se i přes nepříjemné vlivy coronaviru snažili vytvořit tu nejpříjemnější atmosféru a udělat radost svým nejbližším i těm, které vůbec neznají. Dětem i jejich rodičům přejeme zdravý a poklidný rok 2022.

Pavlína Tomsová