Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus a mentální postižení) se koná jednotlivě ve dnech 4. až 7. dubna, 11. a 12. dubna 2022 v odpoledních hodinách. Přesný den a hodinu zápisu si rezervujte na adrese: https://zsluziny.reservando.cz.
Termín si lze domluvit také telefonicky u ředitelky školy: tel. 235 522 156. K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení SPC nebo PPP (případně rozsudek o svěření dítěte do péče). Pro bližší seznámení s naší školou využijte Den otevřených dveří 16. března od 8 do 11.40 hod.

Věra Kozohorská, ředitelka školy