Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BENJAMINOVA CESTA.

V prosinci jsme s našimi žáky navštívili další ze série vánočních zážitkových programů, který pořádala farnost ve stodůleckém kostele sv. Jakuba Staršího. Tentokrát jsme se dozvěděli o cestě anděla Benjamina za Ježíškem a mnoho dalších zajímavostí z křesťanské historie. V další části programu jsme si postavili betlém a každý si zapálil svoji svíčku přání. Doufejme, že se vyplní.

Pavlína Konkolská, ZŠ s Rvj Bronzová