Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na únor

Křížovka pro děti:

Tentokrát pro vás máme připravenu jednu zimní pranostiku. V únoru když skřivan zpívá, ...TAJENKA.

Správná odpověď z ledna:

 • Křížovka – Kašpar, Melichar, Baltazar

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

 • v hodnotě 510 Kč – Alžběta Pekárková, Lužiny
 • v hodnotě 340 Kč – Kristýnka Veselá, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

 • Adam Tůna, Stodůlky
 • Dominik Gregora, Lužiny
 • Andrea a Ignác Vránovi, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

 • Naďa Havířová, Nové Butovice
 • Tereza Majerová, Velká Ohrada
 • Tomáš Vejr, Praha 5

Soutěžní otázky na únor:

 1. Kde se konalo Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech?
 2. Kdo je označován za Krále valčíků?
 3. Kdy se bude konat tradiční Dětský karneval?

Správné odpovědi na lednové otázky:

 1. Suosedské Koledování se konalo v neděli 4. prosince 2022.
 2. Florbalový klub Panthers Praha oslaví své 30. výročí.
 3. V ZŠ Mládí vystoupila skupina Mirai.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Tomáš Vyskočil, Stodůlky; Eva Abou Kharmová, Praha 5

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám.
2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová