Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Největším hrdinou je Karel IV.

Od konce září do konce listopadu probíhal na druhém stupni projekt Naši hrdinové, Od Václava k Masarykovi od Masaryka k Havlovi. Jeho cílem bylo propojit podzimní státní svátky a upozornit žáky na významné osobnosti naší vlasti.
Děti nejprve sestavily seznam významných osobností z českých dějin a každý žák si pak jednu osobnost „vzal za svou“. Před třídou pak žáci jednotlivé osobnosti představili a v rámci výtvarné výchovy také nakreslili jejich portréty. Celý projekt zakončilo hlasování o největšího školního hrdinu. Tím se stal jednoznačně Karel IV. Druhé místo obsadil Tomáš Garrigue Masaryk a na třetím místě se umístil Václav Havel. Při této příležitosti byla vytvořena také webová stránka dejepisnatrave.epizy.com, na které budou žákovské práce vytaveny dlouhodobě.

Jana Mácová, FZŠ Trávníčkova