Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UČÍME SE O VČELÁCH, UČÍME SE OD VČEL.

Děti ze školní družiny v ZŠ Mohylová prošly Dětskou včelařskou akademií a kromě toho, že získaly certifikát, si odnesly spoustu užitečných poznatků. Vyzkoušely si včelařské vybavení, ochutnaly med a pochopily, jak jsou včely pro celou přírodu nenahraditelné. Včely jsou symbolem píle, vzájemné spolupráce, pomoci a důvěry ve skupině. Jsou také symbolem smyslového vnímání jako jednoho ze základních předpokladů pro objevování sama sebe, ale i okolního světa.

Jitka Hrubá, ZŠ Mohylová