Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÁNOCE V BOBŘÍKU.

Společné setkání dětí, pedagogů i rodičů bylo vedeno v duchu různých tradic. Přestože svátky neprožíváme všichni ve stejný čas a naši ukrajinští bobříci se mohou na Vánoce v míru ve své vlasti zatím jen těšit, nálada byla slavnostní. Na vystoupení zazněla nejen čeština, ale i ukrajinština a v milém prostředí pak vůbec nevadilo, že ne všichni všemu správně rozuměli. Děti se za svoje vystoupení dočkaly i malé nadílky.

J. Kafková, MŠ U Bobříka