Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÁNOČNÍ BESÍDKA NA OPRAVDOVÉM PÓDIU.

Jelikož se stále rozrůstáme, museli jsme tentokrát pro vánoční besídku využít prostory ve Spolkovém domě ve Stodůlkách. Na opravdovém pódiu, před světly a mikrofony stály mnohé děti úplně poprvé. Zpívaly se klasické i humorné vánoční písničky, a protože naši žáci jsou z mnoha zemí světa, zazněly některé sloky v mnoha jazycích. Děti, které mají nadání na hru na hudební nástroj, také předvedly, co se naučily.

Lenka Staňková, Anglofonní základní škola