Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ztráty a nálezy

Poněkolikáté píšeme o roztržitých občanech, kteří ponechávají své osobní věci, elektroniku a příruční zavazadla bez dozoru na zastávkách městské hromadné dopravy, v obchodních centrech a na střechách svých automobilů.
Samozřejmě se za každých okolností snažíme všechny zajištěné věci vrátit jejich původním majitelům, a to dříve, než nález odevzdáme na ztráty a nálezy.
Z těchto důvodů na občany opět apelujeme, aby si osobní věci pečlivě střežili. Pokud své věci přesto někde ponechají a budou městkou policií vyzváni k jejich vyzvednutí, je vždy nutné, aby si s sebou přinesli doklad totožnosti, případně jiný doklad, jímž by prokázali svoje právo k nalezené věci.
Velmi oceníme, pokud si nalezené věci občané vyzvednou v co nejkratším termínu po přijetí oznámení o nálezu a nebudeme je muset vyrozumívat opakovaně.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP