Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti si napsaly svá vysvědčení

Na konci ledna se rozdávalo vysvědčení, což u nás ve ScioŠkole neznamenalo udělat průměr ze známek, ale popsat to, co se dítěti podařilo, co ještě ne, co se naučilo a na čem má ještě pracovat. Kdo to měl ale napsat? Přece ten, kdo je zodpovědný za své učení. Každé dítě si tak napsalo své hodnocení, a to včetně prvňáčků. Průvodce (pedagog) pak připojil svůj komentář, kde se s dítětem shoduje, kde ne, za co jej oceňuje a co mu doporučuje, čímž mu dal zpětnou vazbu na úroveň jeho znalostí, dovedností, postojů a sebereflexe a rodičům jasnější přehled, jak se dítěti ve škole daří. 

Lukáš Rak, vedení školy