Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacet dva let důležité spolupráce

Nezisková organizace Integrační centrum Praha, o.p.s., (dále ICP) funguje od roku 2012 jako spojovací článek mezi migranty, neziskovými organizacemi, státní správou a dalšími subjekty působícími na poli integrace cizinců. Cílovou skupinou organizace jsou cizinci ze třetích zemí, ale také majoritní společnost. Hlavní činností je například poskytování sociálního a právního poradenství, tlumočení v institucích nebo organizace kurzů českého jazyka pro cizince. Všechny služby jsou cizincům poskytovány bezplatně. V ICP se s cizinci dorozumí anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, čínsky a arabsky. 

ICP se dále věnuje terénní prací, která umožňuje vyhledávat cizince a komunikovat s nimi přímo v jejich přirozeném prostředí (např. obchody, tržnice, ubytovny, salony apod.). Cizince aktivně oslovují terénní pracovníci, informují je o službách organizace, činnosti úřadu a možnostech řešení různých životních situací. 

Velice důležitá je zároveň úzká spolupráce s městskými částmi, kde počty cizinců každým rokem rostou. Městské části jsou velice důležitými aktéry na poli integrace cizinců a mohou svými aktivitami značnou měrou přispět k lepšímu soužití cizinců a majority a k tomu, aby se cizinci lépe orientovali v české společnosti. V Praze 13 má ICP pobočku, a to na adrese Zázvorkova 2007/6, Praha 13 (metro Lužiny), kde poskytuje již zmiňované sociální a právní poradenství. Ve spolupráci se sociálním odborem MČ Praha 13 organizuje ICP také Interkulturní konverzační setkání v Městské knihovně v OC Lužiny. 

Pokud se chcete o činnosti organizace dozvědět více, můžete v sobotu 16. března 2024 dorazit na den otevřených dveří Open Doors do centrály ICP na adrese Žitná 51, Praha 1 (Muzeum/I. P. Pavlova). Více informací i kontakty pro objednání najdete na webových stránkách www.icpraha.com

Kateřina Bucher Jará