Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kurz první pomoci

Čtvrté třídy a 5. A navštívily se svým kurzem první pomoci studentky střední zdravotnické školy z Prahy 10. Seznámily nás s poskytnutím první pomoci při zástavě srdce, učili jsme se záchrannou techniku při dušení, tzv. Heimlichův manévr, trénovali jsme obvazování rány při tepenném krvácení a v závěru dvouhodinového programu jsme si vyzkoušeli testovací verzi aplikace Záchranka. Zavolali jsme záchrannou službu studentce, která nám „náhle“ omdlela během kurzu, a úspěšně jsme jí poskytli první pomoc podle instrukcí operátora. 

Kateřina Šormová, FZŠ Trávníčkova