Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Princ našel svou Popelku

Taneční vystoupení konané k zahájení vánoční výstavy v ZŠ Mohylová se i letos setkalo s velkým úspěchem. Vystoupily na něm všechny třídy školy i pedagogický sbor. Návštěvnost byla vysoká, skoro jsme se na školní zahradu ani nevešli. Pohádka dopadla dobře – princ našel na plese Popelčin střevíček a nakonec díky němu i samotnou Popelku. Proto se mohla konat velká oslava a návštěvníci představení se dočkali šťastného konce. 

Martina Šípová, ZŠ Mohylová