Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TROCHU JINÁ BESÍDKA

V MŠ Palouček jsme pojali vánoční besídku trochu jinak než obvykle. Nejprve jsme se sešli i s rodiči ve svých třídách, kde jsme měli dílničky. Společně jsme si vyrobili svíčky a poseděli nad voňavým cukrovím. Poté jsme se vydali na zahradu, kde si děti zavěsily svoji ozdobičku na stromeček a společně jsme si zazpívali vánoční koledy. 

Věra Schreierová