Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstavy v DDM Stodůlky

V tomto školním roce jsme pro návštěvníky DDM Stodůlky připravili sérii výstav, které mají široké veřejnosti přiblížit aktivity a činnosti účastníků našich kroužků, akcí, táborů, ale i napovědět něco málo o lektorech DDM Stodůlky. 

Během ledna měli návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu táborů, plnou kostýmů, her, diplomů a fotek z minulých let. 

 Jako další se můžete těšit výstavu tanečního oddělení, která bude v hale instalována v průběhu února. K vidění budou ukázky kostýmů a rekvizit našich tanečních skupin, fotokoutek a také živá taneční představení.  

V následujících měsících připravujeme výstavu řemesel pod taktovkou předškolního oddělení, výstavu keramických výrobků z kroužků keramiky nebo také na výstavu výtvarných kroužků. 

Věříme, že vše, co uvidíte, vás bude motivovat k aktivnímu trávení volného času třeba zrovna v prostředí nebo s DDM Stodůlky.  

Michaela Farabauerová