Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výukoví roboti

Dva výukové roboty, ClicBoty, pořídila naše škola z darů rodičů a Školské rady při ZŠ Kuncova za 40 000 Kč. Dorazili k nám začátkem ledna a vyučující informatiky a programování je budou využívat ve všech třídách a skupinách žáků od 6. do 9. ročníku. Žáci se naučí ClicBoty skládat a sestavovat a naprogramovat je v češtině nebo v angličtině, aby chodili, jezdili nebo lezli po stěně a reagovali na pokyny. Pořízením robotů naše úsilí digitalizovat výuku nekončí. V nákupu dalších edukativních pomůcek, které podporují a rozvíjejí hravost, kreativitu, soutěživost a spolupráci mezi žáky, budeme pokračovat i nadále. 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova