Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

byl pro školní rok 2024/2025 stanoven na čtvrtek 2. května od 13 do 17 hodin. Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové. Dítě s místem trvalého pobytu v Praze 13 má při přijímání přednost. Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž dítě do začátku školního roku dovrší 5 let. Podrobnější informace včetně možnosti předem si vyplnit potřebné dokumenty je možné získat na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol. Aplikace pro přihlašování dětí bude v mateřských školách zpřístupněna přibližně dva týdny předem. 

Jan Šafir, vedoucí odboru školství