Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cenné rady

Poručík Ladislav Beránek z preventivně informační skupiny Policie České republiky pravidelně navštěvuje základní školy Prahy 13. Ještě před prázdninami to byly ZŠ Kuncova a Bronzová. Díky jeho přednáškám, ve kterých se zabývá bezpečností dětí, se žáci mimo jiné dozvědí o různých nástrahách a nebezpečích, se kterými by se mohli setkat, ale také co v kritické situaci dělat a jak se správně zachovat. Patří mu za to velké poděkování nás všech.