Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové cestovní pasy

Od 1. září 2006 mohou občané žádat o vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji v digitální podobě. Žadatel se musí dostavit na úřad osobně s potřebnými doklady, nicméně všechny údaje zadá do počítače úředník, který pak dá žadateli pouze podepsat kompletně tištěnou žádost. Podpis je za pomoci speciálního zařízení digitalizován. Úředník rovněž pořídí fotografii žadatele a odešle vše do tiskárny ke zhotovení dokladu. Správní poplatek za vydání nového pasu činí 600 Kč, u dětí od 5 do 15 let 100 Kč. Děti už není možné zapisovat do cestovních pasů rodičů. Pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, děti zapsané v těchto pasech mohou nadále cestovat s rodiči, nejdéle však do dovršení 15 let.