Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pokuty za dopravní přestupky jsou vyšší

Od 1. července 2006 platí nový zákon č. 411/2005 Sb. – o silničním provozu, který přinesl řadu zásadních změn. O nových dopravních předpisech a bodovém postihu řidičů jsme již informovali. Seriál uzavíráme přehledem výše peněžitých sankcí za jednotlivé přestupky.

 • odmítnutí podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce – až 50 000 Kč, zákaz činnosti až na 2 roky,
 • odmítnutí podrobit se na výzvu policisty lékařskému vyšetření v případě, že dechová zkouška byla pozitivní či odmítnutí podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření k zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou – sankce až 50 000 Kč a zákaz činnosti až na 2 roky,
 • nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody, kde došlo ke zranění, úmrtí či škodě převyšující 50 000 Kč, dále také neoznámení takové nehody či nedovolené opuštění místa nehody – sankce až 5 000 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců,
 • otáčení a couvání na silnici v místě, kde to není dovoleno, jízda v protisměru – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • předjíždění vozidel v místech, kde je to zakázáno – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • řízení vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • řízení motorového vozidla, bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti nebo bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti – sankce až 10 000 Kč, zákaz činnosti až na 1 rok,
 • zastavení a stání na vyhrazeném parkovišti pro invalidu – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • překročení povolené rychlosti v obci o 40 km/h a mimo obec o 50 km/h – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • překročení povolené rychlosti v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h – sankce až 5 000 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců,
 • nezastavení vozidla na pokyn k zastavení od policisty či osoby oprávněné k řízení provozu a jízda na červený signál semaforu – sankce až 5 000 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců v případě spáchání 2x a více během 1 roku,
 • nedání přednosti chodci na přechodu či ohrožení chodce na přechodu – sankce až 5 000 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců,
 • nedání přednosti v jízdě, tam kde je to přikázáno – sankce až 5 000 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců,
 • řízení vozidla, které není zaevidováno v registru vozidel nebo je na něm umístěna registrační značka jiného vozidla – sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • telefonování s držením telefonu při řízení motorového vozidla (hands free povoleno) – sankce až 2 500 Kč a zákaz činnosti až na 6 měsíců,
 • překročení povolené hodnoty stanovené zvláštním předpisem při kontrolním vážení vozidla - sankce až 10 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok,
 • nedovolená jízda po tramvajovém pásu, jízda bez připoutání bezpečnostním pásem, neoznačení překážky v silničním provozu výstražným trojúhelníkem, porušení povinnosti vyplývající ze značky – zákaz vjezdu, zákaz předjíždění, zákaz stání, zóna s dopravním omezením, obytná zóna a pěší zóna, jízda s vozidlem bez zapnutých světel, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu, neoprávněné užití výstražného světla oranžové barvy, nebo modré barvy doplněného výstražným zvukovým zařízením – sankce až 2 500 Kč.

Udělení pokuty je pak samozřejmě doprovázeno odečtením příslušného počtu bodů z konta řidiče. Lepší je tedy dopravní předpisy respektovat.

por. Ladislav Beránek preventivně informační skupina Policie ČR OŘ Praha II