Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výročí slavili jako Evropané

Netradičně pojali oslavu svého patnáctého výročí v Základní škole Janského na Velké Ohradě. V pondělí 19. června proběhla formou zahradní slavnosti velkolepá prezentace zemí Evropské unie. Třídy představily jednotlivé státy nejen prostřednictvím panelů s informacemi a obrázky, ale také ukázkami místních zvyků a národních jídel a nápojů, kterými hosty uctily. Každý návštěvník také pak dostal do svého „pasu“ vlaječku navštívené země. Hosté byli mile překvapeni vynalézavostí žáků, kteří zase získali nové vědomosti ze zeměpisu, dějepisu i vlastivědy.

-st-