Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce MŠ U Bobříka, Miloslavě Machovské, za výjimečný způsob, jakým vede tuto školku i za atmosféru pohody i profesionální a milý přístup k nám, rodičům. Učitelkám Lence Husákové a Monice Srpové ze třídy Žlutých bobříků pak děkujeme za veškeré úsilí, které věnovaly výchově a vzdělání našich dětí. Bude se nám stýskat.

z dopisu rodičů bývalých Žlutých bobříků

Kulaté jubileum Hestum
Protože v letošním školním roce 2006-2007 oslavuje Herecké studio mladých Hestum kulaté jubileum - 5 let existence - rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří nám pomáhají, umožňují dobrý chod našeho studia a v každém roce nejméně dvě veřejná vystoupení našich studentů. Děkuji všem rodičům, studentům a zaměstnancům ZŠ Kuncova, především řediteli Pavlu Petrnouškovi. Dále pak MČ Praha 13, zejména zástupci starosty Petru Weberovi a Bohdanu Pardubickému. Vřelé díky též za propagaci a informace o našem studiu, které zveřejňuje zpravodaj STOP. Jen díky této pomoci mohla studiem projít již řada studentů, z nichž někteří pokračují dále na konzervatoři či AMU. Jsou i tací, kteří již účinkovali nebo účinkují v rozhlase, televizi, ve filmu i v divadle. Příkladem uvádím naše mladé herce Michala Hrušku a Tomáše Krejčího, kteří se zároveň stali spolu s Jiřím Lábusem duchovními sponzory studia. Jiří Lábus bude letos přítomen při zahájení výuky.

Ivo Hrdina, vedoucí Hereckého studia mladých

Sdružení zaregistrováno
Dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvem vnitra bylo zaregistrováno Občanské sdružení Stodůlky. Toto neziskové sdružení občanů má za cíl chránit kvalitu podmínek pro bydlení občanů, individuální a společné zájmy, prosazovat účast veřejnosti při projektování a realizaci zásahů do životního prostředí, chránit přírodu a krajinu. Setkání členů sdružení se zatím konají každé poslední úterý v měsíci od 18 hodin v restauraci Spolkový dům, v ulici K Vidouli. Přijďte všichni, kteří máte zájem aktivně se účastnit života naší obce, kteří chcete něco změnit. Více informací u Jany Sušické, trafika Eden, Náměstí Na Lužinách.

Ladislav Kavan

Agentura pro neslyšící je otevřena
Agentura v ulici Vratislavova 28 na Vyšehradě má za sebou několik týdnů svého fungování a již jsou patrné výsledky. V databázi je přes 30 neslyšících uchazečů o práci, spolupráce je navázána s více než 50 firmami, již pěti neslyšícím se podařilo najít zaměstnání. K dispozici jsou zde přítomní 2 neslyšící a 2 slyšící pracovní konzultanti, kteří zdarma poradí a pomohou najít nové zaměstnání, a to každý pracovní den od 10 do 16 hodin. Forma komunikace je volena podle potřeb klienta. Doporučujeme objednat se na konzultace@neslysici.cz. Během prvních měsíců také mnozí využívali zdarma internet každý den odpoledne, s možností využít fax a kopírovací stroj. Na přání neslyšících klientů budeme v září rozšiřovat otevírací dobu i na dopoledne. Nově tedy bude přístupný internet v pondělí až čtvrtek 9.30 - 11.30 a 13 - 16 hod. Je to výborná příležitost pro všechny, kteří hledají práci na internetu, ale i další informace o světě. Všichni zájemci jsou každý pracovní den od 10 do 16 hodin srdečně zváni. Více na http://appn.neslysici.cz.

Regina Poláková