Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Časy manželství a mateřství se mění (1973)

V roce 1973 bylo ve Stodůlkách na MNV uzavřeno celkem 41 sňatků. Rozvedeno bylo 6 manželství. Ačkoliv nerad srovnávám generaci mladou a starou, proti své vůli musím myslet na dnešní manželství, rozvody, nedodržené sliby, na děti odkázané na ústavy jen proto, že se tatínek nebo maminka zhlédli v jiném a bez váhání opustili rodinu. V roce 1973 se narodilo ve Stodůlkách celkem 65 dětí, z toho 35 chlapců a 30 děvčat. V poslední době nejvýznamnějším opatřením je zvýšení podpory při narození dítěte, zavedení a rozšíření mateřského příspěvku, zvýšení přídavku na děti a zavedení novomanželských půjček. Toto vše dohromady podporuje populaci. Výše mateřského příspěvku je při péči o jedno dítě do dvou let, pakliže se stará o další dítě ve stáří do 15 let, 500 Kč, o dvě děti 800 Kč a o tři a více dětí do dvou let 1.200 Kč. 

Vybrala Eva Černá