Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letní tábor dětem prospívá


Letní tábor dětem prospívá


Pořádání dětských táborů má na Praze 13 již šestnáctiletou tradici. I v červenci letošního roku pracovnice sociálního odboru zorganizovaly a zajistily osmidenní pobyt 25 dětí z naší městské části v rekreačním středisku Petrovice na Strakonicku. Pobyt byl určen především dětem mladšího školního věku, které jsou ohroženy sociálně nepříznivým prostředím.
Tábor měl výchovně rekreační charakter a byl zaměřen na celkové ozdravení dětí po fyzické i duševní stránce. Dětem bylo zajištěno kvalitní ubytování, hodnotná strava a velmi pestrý program. Náklady hradila městská část, rodiče se podíleli pouze poplatkem 200,-Kč. Sociální pracovnice veškerý program pro děti koncipovaly tak, aby se správně rozvíjely jejich schopnosti a kladné charakterové vlastnosti, včetně podporování smyslu pro kamarádství a kolektiv. Celotáborový program Střídání ročních období, ve kterém byly zastoupeny výtvarné a rukodělné činnosti, turistika a sport, bude jistě patřit ke krásným letním vzpomínkám. Děti se aktivně zapojily a měly možnost se přesvědčit, že každé z nich může vyniknout v určité činnosti. Zároveň si nenásilnou formou upevnily správné sociální návyky a ozřejmily základní životní hodnoty. Opakovaně se potvrzuje, že intenzivní péče pomůže rozkrýt i vážné problémy dětí, které je trápí či přímo ohrožují. Děti se postupně zbavují ostychu, získávají důvěru a dostávají se do psychické pohody. Součástí péče a rozhovorů s dětmi o rodině, škole, zájmech i starostech byla snaha naše děti co nejvíce poznat, porozumět jim, abychom jim a jejich rodinám mohli v případě potřeby cíleněji pomoci.

Helena Hájková, odbor sociální péče a zdravotnictví