Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neničte přírodu a ušetřete

Pouze taková výroba a služby, které neničí životní prostředí, mají šanci přežít do budoucna. Přejí si to zákazníci i Evropská unie, která stále zpřísňuje normy, týkající se ekologie. Pouze taková výroba a služby, které spotřebovávají co nejméně energie a produkují co nejméně odpadů, se do budoucna vyplatí. Pouze takové firmy jsou konkurenceschopné a jejich výroba a služby jsou dlouhodobě udržitelné.

Malé a střední firmy z hlavního města mají jedinečnou šanci nechat si od expertů poradit, jak upravit svou výrobu nebo služby, aby splňovaly ta nejnáročnější kritéria ekologů, ekonomů a v neposlední řadě i svých klientů. Experti budou letos zdarma radit, jak snižovat spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin. Díky projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby, který připravila Hospodářská komora hl.m. Prahy a společnosti ENVIROS, s.r.o., a ENESA, a.s., a který je financován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu, jsou veškeré služby odborníků zdarma. Nabízí se také zcela ojedinělá možnost splácet náklady na úpravy výroby až z prokazatelně dosažených ekonomických přínosů.

Cílem je připravit pro každou firmu návrh opatření vedoucích nejen ke snížení produkovaných odpadů anebo spotřebovávané energie, ale zároveň i k úsporám nákladů. Projekt je určen pro pražské podniky s méně než 250 zaměstnanci a obratem do 50 miliónů EUR. Podnikatelé si mohou osobní návštěvu odborníků objednat prostřednictvím pražské hospodářské komory. Veškeré informace o projektu lze najít na www.hkp.cz.

David Janata, Hospodářská komora hl. města Prahy