Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obřadní síň byla plná hudby i tance

V pondělí 25. června se v obřadní síni radnice konal Výroční koncert studia Dukát. Představili se členové obou studií – tanečního i hudebního. Jednotlivá vystoupení měla vysokou úroveň a bylo na nich patrné odborné vedení členky pražských divadel, choreografky Ivany Beranové a prof. Inessy Lunové. Bouřlivý potlesk zaplněného sálu byl více než oprávněný. Více informací získáte na tel. 603 553 279.

Eva Černá