Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavný jubilant bude rekonstruován

V červenci 1357 položil císař Karel IV. základní kámen k snad nejznámější pražské památce – Karlovu mostu. Hlavní město si 650. výročí připomnělo velkolepými oslavami se středověkou atmosférou, byla vydána výpravná kniha, emise známek i pamětních mincí. Most se také dočkal svého vlastního muzea, které bylo slavnostně otevřeno na Křížovnickém náměstí a je přístupné denně od 10 do 20 hodin. V srpnu byla zahájena rekonstrukce mostu za více než 200 miliónů korun, která bude trvat téměř tři roky. Opravovat se budou izolace, zábradlí, rozvody a dlažba. Pro návštěvníky ale most zůstane po celou dobu přístupný.

-st-