Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 4

Díky za krásný zážitek
Opravdu krásný zážitek jsem prožila na konci června v kostele sv. Jakuba ve Stodůlkách. Pěvecký sbor Gymnázia J. Heyrovského Besharmonie se svým výborným sbormistrem prof. Liborem Sládkem připravil pro své nadšené obdivovatele na ukončení letošní sezóny večerní koncert. Jejich výběrový program obsahoval zpěvy duchovní, ale i lidové. Je velice potěšující, že tito mladí lidé se věnují ušlechtilé zábavě tohoto druhu – zpívání. Přinášejí tím všem radost, potěšení a duchovní povznesení. Právem jim patří velký dík a přání hodně dalších úspěchů v jejich záslužné a vynikající činnosti.

Olga Zimová, Nové Butovice