Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Četl jsem v novinách, že se na Velké Ohradě bude stavět hasičská zbrojnice místo garáží. Proč?

Četl jsem v novinách, že se na Velké Ohradě bude stavět hasičská zbrojnice místo garáží. Proč?

Ta informace je velmi nepřesná, takže se ji pokusím uvést na pravou míru. Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky nutně potřeboval vlastní požární zbrojnici, protože dosud musel svá vozidla stále parkovat v pronajatých garážích a materiál měl uložený na zimním stadionu na Lužinách. Radnice měla několik variant, jak situaci řešit, mimo jiné i formou garáží v budově jednoho z investorů. Tato varianta se ale ukázala jako kapacitně nedostačující, takže jsme se nakonec rozhodli pro spolupráci při výstavbě zbrojnice se společností Lidl Česká republika. Smlouvu o spolupráci schválilo zastupitelstvo MČ na svém únorovém zasedání. Společnost Lidl dokončuje v současné době u křižovatky ulic Červeňanského a Tlumačovská na vlastních pozemcích prodejnu potravin, která rozšíří možnosti nakupování pro obyvatele Velké Ohrady a okolí. Do budovy prodejny je stavebně zakomponována také nová kotelna pro sídliště, stará kotelna byla zbourána. Nová kotelna je vybavena modernějšími kotli, které produkují mnohem méně zplodin. V rámci výstavby se společnost Lidl zavázala, že vybuduje na vlastní náklady garáže pro hasičská vozidla SDH Stodůlky (neboli hasičskou zbrojnici). Ta bude po kolaudaci převedena na městskou část za úhradu jedné třetiny nákladů. Společnost Lidl tedy do stavby zbrojnice investuje přibližně 8 miliónů korun z vlastních prostředků. Postavena bude na pozemku hl. města nikoli Lidlu, což je logické, protože bude využívána městskou částí a jejím hasičským sborem. Tvrzení odpůrců zbrojnice, kteří se odvolali v územním řízení a její výstavbu blokují, že zbrojnice má stát místo garáží, je nepravdivé. Územní plán sice umožňuje na této ploše parkoviště nebo garáže, žádný projekt garáží ale v tomto místě dosud nikdy zamýšlen nebyl. Výstavba hasičských garáží je v souladu s územním plánem a bude přínosem pro celou městskou část. Parkování chceme řešit na pozemcích blíže k sídlišti Velká Ohrada.


V některých školách vypukly v létě stavební práce. V čem spočívají?

Prázdniny, kdy školy nejsou v provozu, jsou nejvhodnější dobou k rekonstrukčním pracím. Již v červenci jsme začali s celkovou rekonstrukcí sportovního hřiště u Fakultní základní školy Mezi Školami. Stavební úpravy probíhají také ve FZŠ Fingerova, která bude od září sloučena se ZŠ Chlupova (více v Tématu STOPu na str. 7). Až ve druhé části prázdnin (s ohledem na průběh veřejných zakázek na dodavatele) jsme zahájili rekonstrukci části toalet ve FZŠ Mezi Školami v Nových Butovicích, Základní škole Janského na Velké Ohradě a FZŠ Trávníčkova na Lužinách. Ve všech třech školách jsou vybourávány vysloužilé ocelové kóje, vyzděny příčky z tvárnic, nataženy nové elektroinstalace, rozvody vody a odpady, provedeny nové dlažby a obklady. Rekonstrukce zahrnuje také osazení nových dveří, radiátorů, záchodových mís, umyvadel s bezdotykovými bateriemi, zrcadel a ostatního příslušenství. Rekonstrukční práce budou i v průběhu školního roku pokračovat tak, aby neohrozily výuku. Hotovo má být do konce letošního roku.