Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak získat peníze na opravy a zateplení bytových domů?

Několik vln privatizací a prodejů bytových domů do osobního vlastnictví v posledních dvou desetiletích se začíná blahodárně projevovat na stavu bytového fondu. Stále častěji vidíme, jak se dříve šedivé a nevlídné paneláky proměňují k nepoznání. Barevné fasády, nové výtahy, stoupačky, modernější okna, opravené střechy... Kde však vzít na nákladné rekonstrukce či zateplování? S odpovědí pomohl poslanec Petr Bratský, předseda sněmovního podvýboru pro evropské fondy a sněmovnou delegovaný člen dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), někdejší dlouholetý starosta Prahy 13.

Revitalizace nebo celková oprava paneláku stojí obvykle desítky milionů, kde je získat?


Osvědčeným zdrojem je u nás Státní fond rozvoje bydlení poskytující řadu podpor a dotací, z nichž pro nás je významný zejména program Panel. Nově je tu pak program Zelená úsporám v gesci Ministerstva životního prostředí určený zejména na zateplování a úspory energií a využít lze i Integrovaný operační program, kam jdou peníze z evropského fondu regionálního rozvoje (evropská podpora se však obecně týká spíše méně rozvinutých oblastí, než Prahy). Díky souběhu protikrizových motivačních opatření vlád, nového rozpočtového období EU a výnosů z emisních povolenek je nyní k dispozici asi rekordní balík peněz. Tato situace však nepotrvá věčně.

Tyto peníze ale pokryjí jen část nákladů na rekonstrukci...


Základem jsou vždy samozřejmě vlastní prostředky majitele bytového domu. K nim lze získat různě vysokou podporu podle podmínek jednotlivých programů, náročnosti konkrétního projektu nebo rozsahu rekonstrukce. Celkové rekonstrukce jsou efektivnější a tedy preferované, v programu Panel dokonce ani nevadí, pokud již byly některé dílčí práce na domě provedeny v minulosti, započítává se to při hodnocení do komplexnosti výsledku a lze tak dosáhnout i na vyšší podporu. Lze také kombinovat více zdrojů najednou, například zateplení domu s podporou programu Zelená úsporám a další práce nesouvisející přímo s úsporami energií zase z prostředků SFRB. Jen je třeba si dát pozor a nenárokovat peníze na jednu a tutéž provedenou úpravu z obou programů současně. Porušení této zásady by mohlo investora přijít velmi draho na sankcích a zároveň by musel samozřejmě obě dotace vrátit.

Častým terčem stížností je administrativní náročnost žádostí…


Bohužel se nepodařilo sjednotit všechny možnosti podpor pod jednoho správce, protože jde o peníze z různých zdrojů. U programů Panel i Zelená úsporám jsou nyní výrazně změkčovány podmínky, aby se dostalo na více stavebníků a bylo možné žádosti rychleji vyhodnocovat a zpracovávat. U programu Panel bude možné použití i na nepanelové bytové domy.

Kolik peněz je na podporu vyčleněno?


Program Zelená úsporám obnáší celkově přibližně 25 miliard korun, program Panel letos 3,5 miliardy. Státní fond rozvoje bydlení má však i jiné programy. U evropských fondů může Česká republika v příštích letech dosáhnout na další desítky miliard, bude ovšem záležet na připravenosti regionů a kvalitě podaných projektů. V Praze 13 již proběhla řada revitalizací a zateplovacích prací a další vlastníci domů o nich uvažují. Období, kdy je k dispozici neobvykle vysoký objem peněz, se však krátí a zájemců přibývá. Je třeba být rychlý a mít perfektně připravené projektové podklady. Více informací najdete na www.sfrb.czwww.zelenausporam.cz.

-red-