Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hospodářská komora pomáhá podnikatelům i občanům

 

Slovo „komora“ má desítky různých významů. Od spíže přes část srdce až třeba po parlament. Suchý se Šlitrem dokonce v jednom ze svých nesmrtelných hitů stavěli v komoře Golema, kterého ale nedokázali oživit. V komorách se také sdružují různé profese, aby hájily a prosazovaly své zájmy. Vedle lékařů a advokátů mají tak svou komoru rovněž podnikatelé: Hospodářská komora České republiky se jednodušeně řečeno stará o to, aby se podnikatelům v tuzemsku co nejlépe podnikalo.

Páteří komory je téměř 100 kontaktních míst po celé republice – už to je unikum. Ta jen od roku 2004 zodpověděla téměř 70 tisíc podnikatelských dotazů, a to nejenom nadčasové otázky spojené s rozjezdem byznysu, dotacemi, legislativou a kontakty na partnery. Naše poradenství a semináře vycházejí vstříc aktuálním tématům (datové schránky, Zelená úsporám). Naše Czech POINTY vydávají a ověřují veškeré potřebné podnikatelské dokumenty. Vystavujeme rovněž sadu certifikátů nutných pro mezinárodní obchod. Umíme firmám zajistit dotovanou účast na zahraničních veletrzích. Komora letos udělila již 1000. osvědčení o absolvování zkoušky v rámci systému dílčích kvalifikací, reagující na aktuální potřeby trhu práce.

Komora pořádá ročně desítky zahraničních podnikatelských misí, které doprovázejí nejvyšší české ústavní činitele. To je podle mě naprosto exkluzivní možnost k tomu, aby si šéfové firem mohli osobně promluvit nejenom s českými a zahraničními ministry, ale i s prezidenty a představiteli významných institucí a koncernů. Umíme také jako jediné připomínkové místo v Česku za podnikatelskou sféru aktivně ovlivňovat na základě podnětů svých členů vznikající legislativu. Hospodářská komora pomáhá podnikatelům i občanům A to nejenom českou, ale i evropskou. K tomu nás opravňuje mimo jiné i členství v Asociaci evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES.

Řešíme také ad hoc problémy. Například na základě mého nedávného jednání s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem a komerčními bankovními ústavy se spouštějí programy Českomoravské záruční a rozvojové banky na pomoc podnikatelům z regionů postižených povodněmi. Společně s Ministerstvem financí připravila Komora novelu zákona, podle které by mohl věřitel od příštího roku žádat zpět DPH týkající se pohledávek v insolvenci. Od r. 2013 by měly mít malé a střední podniky v pozici dodavatele dokonce možnost platit DPH až po přijetí platby za dodané zboží či poskytnuté služby. I to je výsledek vytrvalého lobbingu Komory. V rámci úspěšného projektu Krizi navzdory jsme vyhledali, medializovali a ocenili firmy, které nejúspěšněji zareagovaly na ekonomickou depresi.

Komora pomáhá podnikatelům a občanům na všech frontách a je se svými 13 tisíci členy nejsilnějším, nejvýznamnějším a nejrespektovanějším reprezentantem českého byznysu. Významně se podílí na kultivaci ekonomického prostředí a iniciuje rozvoj etiky podnikání. Díky šíři svého záběru je tak prospěšná nejen podnikatelům, ale také zaměstnancům a státu. Více na www.komora.cz.

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky