Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaple sv. Kříže v Háji

Kaple sv. Kříže v Háji

Západně od Motola vedle samé buštěhradské dráhy, stavěné r. 1873, spatřuje se kaple barokového slohu. Kapli vystavěl proslulý stavitel Kilián Ignác Dienzenhofer. Dne 6. srpna 1742 nalezl jeden z vojínů Františka Karla Lotrinského při kácení stromu zarostlý kříž, který jej odevzdal císařovně Marii Terezii. Když v r. 1743 zavítala do Prahy ke korunovaci na českou královnu, položila na onom místě, kde byl kříž nalezen, základní kámen ku stavbě kaple.

Vybral Dan Novotný