Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová možnost vyhledání ztraceného kontaktu

 

Dne 1. 7. 2010 nabyla účinnost novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 8b je umožněno občanům požádat o zprostředkování kontaktu s jiným občanem, jehož adresu neznají. Žádost o zprostředkování kontaktu je možné podat i prostřednictvím našeho úřadu na formuláři, který lze vyzvednout při podání žádosti nebo nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
Platí se správní poplatek ve výši 500 Kč.

Žádost může podat občan starší 15 let na oddělení osobních dokladů a EO v úředních hodinách. Ministerstvo vnitra na základě doručené žádosti osloví kontaktovanou osobu“, po jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel a sdělí jí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.„Kontaktovaná osoba“ nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat. V případě, že se kontakt neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

Darina Altmanová,
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel