Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč byl v Janského ulici na Velké Ohradě nad základní školou v polovině srpna zákaz zastavení?

Proč byl v Janského ulici na Velké Ohradě nad základní školou v polovině srpna zákaz zastavení?

V průběhu prázdnin jsme zahájili výstavbu parkovacích ploch na dvou místech sídliště Velká Ohrada. Obyvatele sídliště jsme před zahájením prací informovali i prostřednictvím letáku, který dostali do schránek. První z projektů je rozšíření parkovacích kapacit podél ulice Janského. Ulice bude na čtyřech úsecích, zejména v prostoru nad ZŠ Janského, rozšířena pomocí opěrných stěn z košů s kamenivem. Tím vznikne přibližně 120 kolmých stání, která nahradí současné podélné parkování. Vozidla již navíc nebudou parkovat na komunikaci, ale vedle ní, takže se zlepší průjezd ulicí Janského, která je hlavní okružní komunikací okolo Velké Ohrady. Zákaz zastavení umístila stavební firma před zahájením stavby na základě rozhodnutí odboru dopravy. Jakmile stavební firma převzala staveniště a zahajovala přípravné práce, jako bourání plotu a nutné kácení zeleně, muselo již být na místě zakázáno zastavení, i z toho důvodu, že by tam například mohlo dojít k úrazu.

Zákaz zastavení musel být umístěn také v nejbližším okolí plochy mezi ulicemi Janského a Tlumačovská na severní straně sídliště, kde budujeme parkoviště pro přibližně 90 aut. Prosím tedy okolní obyvatele o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost při parkování. Zahájení výstavby jsme záměrně naplánovali na dobu prázdnin, protože velká část obyvatel odjíždí na dovolenou. Omlouváme se také za hluk, prašnost a zvýšený pohyb nákladních automobilů. Parkoviště při Tlumačovské ulici by mělo být dokončeno na konci září, stání podél Janského nejpozději do poloviny října. Zprovoznění nových parkovacích ploch zlepší průjezdnost ulice Janského a alespoň částečně zmírní nedostatek parkovacích míst na Velké Ohradě. Další opatření připravujeme.

Nechystáte se v Praze 13 zavést také farmářské trhy, které jsou již v mnoha pražských městských částech běžné?

Samozřejmě jsme zaregistrovali velký úspěch farmářských trhů v Praze 6 a dalších částech hlavního města a již několik měsíců zvažujeme, jak něco podobného zrealizovat také v našich podmínkách pro obyvatele této městské části. Nakonec jsme se rozhodli uspořádat na Slunečním náměstí v Nových Butovicích akci s názvem Ekologická 13 s doprovodným programem. Městská část zde bude mít informační stánek s brožurkami odboru životního prostředí o místních přírodních zajímavostech, revitalizaci vnitrobloků, Centrálním parku, ochraně přírody a třídění odpadu. Součástí akce budou také stánky s nabídkou ovoce a zeleniny a dalších ekologicky vyráběných potravin. Akce se uskuteční zatím zkušebně v průběhu dvou měsíců - září a října - vždy ve čtvrtek od 14 do 20 hodin. Poprvé se můžete zúčastnit 2. 9. a pak každý čtvrtek až do 21. října 2010. Na závěr průběh vyhodnotíme a podle úspěšnosti akce rozhodneme, zda v ní budeme pokračovat a jakou formou. Přijďte se podívat!

 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz