Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Léto s domem dětí

 

Hitem letošního léta v Domě dětí a mládeže Stodůlky byly letní příměstské tábory, které nabízely dětem, převážně z 1. – 5. tříd, celodenní program. Probíhaly v týdenních cyklech během celých prázdnin a byly částečně finančně podpořeny pražským magistrátem. Týdenní cyklus tak rodiče přišel na 500 Kč. Tyto letní programy využilo více než 250 dětí. Novinkou byl příměstský tábor pro 15 nejmenších dětí ve věku od 5 – 7 let. Stejný organizační tým se podílí na odpolední „pohádce“ (každou středu) a na vedení herny, kde si mohou děti společně s rodiči zahrát, zacvičit nebo třeba namalovat něco hezkého. Jste srdečně zváni každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Začínáme 26. září v DDM Stodůlky, Chlupova 1800.

Michaela Gaydošová