Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soukromé pozemky nejsou veřejná zeleň

Soukromé pozemky nejsou veřejná zeleň

Zeleň, která obklopuje naše domovy, jsme si zvykli využívat a říkáme, že je přístupná všem. Nesmíme ale zapomínat, že se zde nachází rovněž velké procento pozemků, které jsou soukromým vlastnictvím. Velmi nepříjemné zkušenosti s nerespektováním soukromého vlastnictví má soukromý zemědělec, pan J. z Prahy-Řeporyj. Na jeho pozemcích ležících mezi sídlištěm Velká Ohrada a Dalejským údolím opakovaně vznikají skládky, prohánějí se tu motocykly a terénní auta. Žáci základní školy z Velké Ohrady v čele s učitelkou se vydali na pěší výlet do Prokopského údolí nejkratší cestou přes zaseté obilí. Když je vlastník pozemku zastavil a upozornil na skutečnost, že mu zničili část úrody, zareagovala učitelka prohlášením, že pozemek je volně přístupný a tedy veřejný, roste na něm tráva a udržuje ho obec. Svým chováním dala velice nevhodný příklad žákům. Věřím, že většina učitelů dokáže žákům vysvětlit nejen rozdíl mezi soukromým vlastnictvím a veřejnými pozemky, ale i vštěpovat to, že žádný majetek nesmějí poškozovat.

Jana Dvořáková, odbor životního prostředí

 

Nespoléhejte na anonymitu

I takto občas vypadá okolí kontejnerů na směsný odpad. Tentokrát měl ale viník smůlu. Podařilo se ho nejen vypátrat, ale také usvědčit. Nepořádek musel uklidit a navíc mu byla v přestupkovém řízení udělena pokuta.

-če