Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fórum navrhne deset bodů k řešení

Na 26. září připravuje Městská část Praha 13 pro občany veřejné fórum jako součást Místní Agendy 21, k jejímuž plnění se Praha 13 začátkem tohoto volebního období přihlásila. Na podrobnosti jsme se zeptali člena zastupitelstva Jiřího Neckáře, který aktivity v rámci Místní agendy 21 koordinuje.

V čem spočívá Místní agenda 21?

Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Tyto kroky mají své kořeny na místní úrovni. Je to zastřešující metoda řízení kvality ve veřejné správě s aktivní účastí veřejnosti vedoucí k udržitelnému rozvoji dané lokality. Základní definice OSN říká, že je to takový rozvoj, který zabezpečuje potřeby současné společnosti, aniž by omezoval možnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Jinými slovy, Země je jen jedna a její zdroje nejsou nevyčerpatelné. Více najdete například na www.praha13.cz pod logem Místní agenda 21.

Jak bude probíhat zmíněné veřejné fórum?

Základem bude diskuze nad tématy uvedenými na pozvánce, která bude probíhat u pěti velkých stolů, kde budou přítomni kompetentní zástupci samosprávy i úřadu. Občané mohou předkládat problémy k danému tématu, ty smysluplné a podstatné se sepíší do seznamu. Na závěr diskuse osazenstvo každého stolu vybere dva problémy, na kterých se shodne jako na nejpodstatnějších, takže celkem bude vybráno 10 bodů, které účastníci fóra považují za nejdůležitější a je potřeba je co nejdříve řešit.

-red-