Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nepochopitelné útoky na dřeviny

Nepochopitelné útoky na dřeviny

Na jaře byla vysazena na Velké Ohradě skupinka sloupovitých habrů. Z neznámých důvodů jim jakýsi vandal uřezal vzrůstné vrcholy. Toto poškození sice nepovede k zastavení růstu, ale stromy budou deformované. V této lokalitě někdo v loňském roce vypálil celou skupinu jalovců, které tento zásah samozřejmě nepřežily a bylo nutné je odstranit. Jiný případ jsme zaznamenali na Šostakovičově náměstí, kde byla doslova servána kůra na vzrostlé lípě. Takové poškození ani vzrostlý strom často nepřežije a pokusy o ošetření i záchranu selhávají. V Nových Butovicích byly v srpnu opět neznámými vandaly vykáceny černé borovice. Útoky vandalů na stromy a keře se množí. Někteří obyvatelé si na nich zkoušejí svou sílu a vůbec je neberou jako živé. Je to s podivem, protože sídlištní zem je nekvalitní a příliš nepřeje růstu stromů. Několik let rostliny často trpí povýsadbovou depresí. Někteří jedinci ji vůbec nepřežijí a jiní rostou velmi pomalu oproti stejně starým stromům ve volné krajině. Pokoušíme se i touto cestou apelovat na obyvatele, aby si dřevin na sídlišti vážili, uvědomili si, že jsou to živé organizmy, a neničili je. Poškozování dřevin je trestné a je posuzováno podle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při dopadení jsou vandalové vystaveni vysokým pokutám. Kácení stromů a odborné řezy v sídlištních vnitroblocích i v Centrálním parku má v kompetenci odbor životního prostředí.

Dana Céová, OŽP